Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

 

Αθήνα 21 Ιουνίου 2022
Αριθμ. Πρωτ. 2646

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας
Έχει ζητηθεί από τον ΠΦΣ και έχει γίνει ήδη αποδεκτό από τον ΕΟΠΥΥ και το Υπ. Υγείας το αίτημα μας για συνολική ακύρωση εκτέλεσης συνταγής μέχρι και την 2η εργάσιμη μέρα του επόμενου  μήνα .
         Όπως μας ενημέρωσε η ΗΔΙΚΑ απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να  υλοποιηθεί. Όμως μας παρέχεται η δυνατότητα προσωρινά μέχρι τη υλοποίηση των ανωτέρω, να  ακυρώνεται η συνταγή  μέχρι και έξι 24ωρα (144 ώρες)  μετά την εκτέλεση της.
         Αυτή η δυνατότητα έχει ήδη ενεργοποιηθεί στη web εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ και αφορά συνταγές που εκτελούνται μέχρι και 144 ώρες πριν, αρχής γενομένης από σήμερα. Η  επανεκτέλεση μπορεί να γίνει μέσω της web εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ ή μέσω των μηχανογραφικών προγραμμάτων αφού πρώτα διαγραφεί η συγκεκριμένη συνταγή. 
         Τα μηχανογραφικά προγράμματα θα πρέπει άμεσα να υλοποιήσουν και  τη δυνατότητα μερικής ακύρωσης της συνταγής και τη δυνατότητα της συνολικής ακύρωσης της συνταγής μέσω Api.


       

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας


Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΛΧΙΚΙΝΗΣ

 Μετά την εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας στην οποία αποφασίστηκε να ενταχθεί στο θεραπευτικό πρωτόκολλο της νόσου  Covid 19 η από του στόματος χορηγούμενη κολχικίνη,  αποφασίστηκε η αλλαγή του τρόπου διάθεσης του συγκεκριμένου ιδιοσκευάσματος σε « Χορηγούμενο μόνο με ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία». Σας επισυνάπτουμε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ ως προς τον τρόπο χορήγησης του φαρμάκου προς ενημέρωσή σας.

 Εκ του ΠΦΣ

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

Πρότυπο έγγραφων εξηγήσεων για την χορήγηση του σκευάσματος RESURGEX PLUS


Αθήνα, 5/6/2020
Αρ. Πρωτ. 1988
 Προς Τους Φ.Σ της  Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε  το πρότυπο εγγράφων εξηγήσεων για τη χορήγηση του σκευάσματος  RESURGEX PLUS , που συνέταξε ο καθηγητής κ. Θ. Δαλακούρας , στο οποίο  θα  συμπληρώσετε τα στοιχεία σας  και θα το προσαρμόσετε στα δικά σας δεδομένα .
Στην πρώτη  παράγραφο που μνημονεύονται τα υπό εξέταση αδικήματα , θα αναγράψετε αυτά τα οποία αναφέρονται στην κλήση που εσείς λάβατε ή θα λάβετε από τον πταισματοδίκη,  όταν θα κληθείτε στην προκαταρκτική εξέταση. Στους  συναδέλφους  που οι κλήσεις δεν αναφέρουν κανένα αδίκημα , αλλά τους καλούν  για να εξεταστούν γενικά για υπόθεσή τους προφανώς θα αφαιρέσετε από το πρότυπο τα αδικήματα .
Διαβάστε προσεκτικά όλο το κείμενο  και δείτε ποια αποδεικτικά πρέπει να προσκομίσετε, όπως το/τα τιμολόγια αγοράς και την υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου ή οικείου προσώπου ή τρίτου προσώπου ότι το προϊόν παραλήφθηκε από το φαρμακείο σας ή ότι άλλο εκτιμάτε ότι θα βοηθήσει την επιχειρηματολογία σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας  για κάθε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   ΒΑΛΤΑΣ                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020

ΕΟΠΥΥ: Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων


ΕΟΠΥΥ
Αρ. ΠΡ. ΔΒ4Α/Π60/οικ.10762/22-04-2020

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με τον τρόπο διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων

Σχετικό: Νόμος 4675/2020 (ΦΕΚ 54 Α/11-03-2020) 

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ανωτέρω σχετικού που αφορά στον τρόπο διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων, θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι:
ΑΡΘΡΟ 18
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
  1. Κάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό φαρμακευτικό προϊόν είναι ηλεκτρονική και αναγράφει τη συγκεκριμένη νόσο (βάσει κωδικοποίησης κατά το International Classification of Diseases - ICD) για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις του, τη δοσολογία, την ποσότητα και τη διάρκεια της θεραπείας, όπως ορίζονται στην άδεια κυκλοφορίας του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής, η χειρόγραφη συνταγή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συνταγής και ιδίως τη νόσο για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις του, τη δοσολογία, ποσότητα και διάρκεια της θεραπείας, καθώς και τον λόγο αδυναμίας έκδοσης ηλεκτρονικής συνταγής. Κάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό, ηλεκτρονική ή χειρόγραφη, φέρουσα την υπογραφή του ασθενή, φυλάσσεται από τον φαρμακοποιό επί διετία, είτε σε φωτοτυπία είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο με τη μορφή αρχείου εικόνας.
  2. Η κατά τα ανωτέρω διαδικασία δεν θίγει τον εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων τρόπο διάθεσης αντιβιοτικών φαρμακευτικών προϊόντων (όπως κατάταξη ανά κατηγορία απαιτούμενης ιατρικής συνταγής, απλής, περιορισμένης ή ειδικής αιτιολογημένης ιατρικής συνταγής) που πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα κατά τη συνταγογράφηση και χορήγηση αντιβιοτικών φαρμάκων.
  3. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου 1 εξομοιώνεται με χορήγηση συνταγογραφούμενου φαρμάκου χωρίς ιατρική συνταγή. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας.
  4. Θεραπευτικά πρωτοκόλλα συνταγογράφησης κατά των λοιμώξεων, με προτεραιότητα τα αντιβιοτικά, καταρτίζονται και εισάγονται σταδιακά στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
  5. Η ισχύς του άρθρου αυτού ξεκινάει τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ
Βασίλειος Πλαγιανάκος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Επισυνάπτεται ο Νόμος 4675/2020 (ΦΕΚ 54 Α/11-03-2020).